ตัวอย่าง 1 มีนาคม 2540 => 01032540

หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ 038-102722

สำหรับบัณฑิตที่แจ้งความประสงค์
ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งปริญญาบัตร

ระบบนี้ไม่สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้